(ΕΕΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ (ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 23 έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.Η αίτηση των μελών ΕΕΠ θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο                            eep-evp@minedu.gov.gr με κοινοποίηση στο email Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης...

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ α λ ε ίτους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και...

Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκανμε τις Αποφάσεις 88054/Ε1/03.08.2023 (2065Γ ́), 88601/Ε1/04.08.2023 (2066Γ ́), 88698/Ε1/04.08.2023 (2066Γ ́) και εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών ΣχολείωνΑνατολικής Μακεδονίας – Θράκης λαμβάνοντας υπόψη: καλείτους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πουεπιθυμούν να αποσπαστούν, για ένα (1) διδακτικό έτος, προκειμένου να...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ -Αιτήσεις για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί 2023-2024, οι εκπ/κοί που  βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και  οι αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ, καθώς και όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να...

Αιτήσεις για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2023-2024

Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί 2023-2024, οι εκπ/κοί που  βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και  οι αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ, καθώς και όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, από  01-08-2023...
Μετάβαση στο περιεχόμενο