Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 και τα ημερολογιακά έτη 2025, 2026 & 2027 Ν. Ημισφαιρίου.

ΕΞΕ – 63871 – 2024 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του ε…ερολογ

Ανακοινοποίηση στο ορθό.Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη (2024-2025 και 2025-2026) το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας.

ΕΞΕ – 32172 – 2024 – Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μ…δοση 3
Μετάβαση στο περιεχόμενο