Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκανμε τις Αποφάσεις 88054/Ε1/03.08.2023 (2065Γ ́), 88601/Ε1/04.08.2023 (2066Γ ́), 88698/Ε1/04.08.2023 (2066Γ ́) και εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από...

Ενημέρωση για την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων

Καλούνται οι διοριζόμενοι/ες  με τα ΦΕΚ 2065/16-08-2023 τ.Γ’ και ΦΕΚ 2066/16-08-2023 τ.Γ’ να παρουσιαστούν για ορκομωσία και ανάληψη υπηρεσίας στη ΔΔΕ Ξάνθης από την Πέμπτη 17-08-2023 έως την Τετάρτη 23-08-2023 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τμήμα...

Πρόσκληση μόνιμων διορισμών στην Α/θμια και Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Κατόπιν της δημοσίευσης της ανωτέρω σχετικής αριθμ. 82084/Ε1/21-7-2023 (ΦΕΚ 16/τ. ΑΣΕΠ/21-7-2023, ΑΔΑ: 9ΒΥΧ46ΜΤΛΗ-04Λ) υπουργικής απόφασης,καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02,...

Πρόσκληση υποψηφίων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́13)

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθ. πρωτ. 82085/Ε4/21-7-2023 (ΦΕΚ 15/τ. ΑΣΕΠ/21-7-2023 – ΑΔΑ:91ΑΞ46ΜΤΛΗ-ΞΞ8) υπουργικής απόφασηςκαλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών που είναι εγγεγραμμένα...

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α. Δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ Αντίγραφο πτυχίου (Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από τον...
Μετάβαση στο περιεχόμενο