Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Πραγματοποιείται Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022-2023,που υλοποιείται ως εξ αποστάσεως επιμόρφωση, σύγχρονη και ασύγχρονη, από τοΙνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσιο της πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με...

Διήμερη Ενημερωτική- Επιμορφωτική συνάντηση για τους/τις νεοδιόριστους/τες και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς.

Διήμερη Ενημερωτική- Επιμορφωτική συνάντηση για τους/τις νεοδιόριστους/τες καιαναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΡΑΣΗΣ 8,9-9-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εισαγωγική Επιμόρφωση...
Μετάβαση στο περιεχόμενο