ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2023

ΑΙΤΗΣΗ Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ_ΕΕΠ -ΕΒΠ

Τα ενδιαφερόμενα μέλη καλούνται, σε περίπτωση διαφωνίας  επί της μοριοδότησής τους,  να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ένστασή τους στο e-mail της Διεύθυνσης (mail@dide.xan.sch.gr ), από 05-12-2022 έως και  09-12-2022. 10408_Φ36.1_05-12-2022_ ΕΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ...

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022-2023_ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

Τελικοί πίνακες μεταθέσεων σχολικού έτους 2022-2023  μετά την εξέταση των ενστάσεων στην υπ’αριθμ. 36η/02-12-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ της ΔΔΕ Ξάνθης. 1.ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΕΑΕ 3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ_ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4.ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ...

Ανακοίνωση ονομαστικών πινάκων των αιτούμενων μετάθεση εκπ/κών για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται, σε περίπτωση διαφωνίας επί της μοριοδότησής τους,  να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Διεύθυνσης την ένστασή τους (mail@dide.xan.sch.gr ), από 21-11-2022 έως και 25-11-2022. 10553_Φ11.2_21-11-2022_ ΕΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο