(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2023

Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024 για τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 16/10  έως 31/10/2023.   Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2023-2024 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης/βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης: από 16/10/2023 έως 31/10/2023 και ώρα 15:00 στο https://teachers.minedu.gov.gr Να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί (ιδιαιτέρως οι νεοδιόριστοι) αρμοδιότητάς σας. Οι εκπαιδευτικοί να...

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2023

ΑΙΤΗΣΗ Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ_ΕΕΠ -ΕΒΠ

Τα ενδιαφερόμενα μέλη καλούνται, σε περίπτωση διαφωνίας  επί της μοριοδότησής τους,  να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ένστασή τους στο e-mail της Διεύθυνσης (mail@dide.xan.sch.gr ), από 05-12-2022 έως και  09-12-2022. 10408_Φ36.1_05-12-2022_ ΕΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο