Ανακοίνωση ονομαστικών πινάκων των αιτούμενων μετάθεση εκπ/κών για το σχολικό έτος 2020-2021

Από 14-12-2020 μέχρι και 18-12-2020 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στην υπηρεσία μας στο κεντρικό e-mail της Διεύθυνσης mail@dide.xan.sch.gr 11630_Φ11.2_14-12-2020_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_signed 1.ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ_2020...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

“Για την υποβολή ερωτημάτων ως προς την εγκύκλιο μεταθέσεων, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί  να επικοινωνούν με το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της ΔΔΕ Ξάνθης στα τηλέφωνα: 2541350293 και 2541350305”   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία: 59720E2_20-05-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ (ΑΔΑ_6Ο8Β46ΜΤΛΗ-7ΔΡ) 59779Ε2_20-05-2020_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤ ΣΔΣΤΕ (ΑΔΑ_9Τ0Υ46ΜΤΛΗ-5Μ9) 196587Ε2_11-12-2019_Οδηγίες για μετατάξεις ΑΙΤΗΣΗ...

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88

Το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  για τις εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών του Ν.1824/88 αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάταξης σε διοικητική θέση από το 2013 έως και τον Ιούλιο του 2017 και οι αιτήσεις τους εκκρεμούν. Όσοι...