Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου

ΕΞΕ – 87922 – 2022 – «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2025

Μετατάξεις εκπαιδευτικών

«Μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΕΕΠ σε κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Β/θμιας...

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30/06/2022 Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ’αριθμ. 76132/Ε2/21-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών  που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,...

Κινητικότητα Α’ Κύκλου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την 17/04/2022. Αν τα στοιχεία του υπαλλήλου στο Μητρώο δεν είναι ενημερωμένα, θα πρέπει να γίνει επικοινωνία του/της ενδιαφερόμενου/ης με το Τμήμα Γ’ Προσωπικού (2541350293) για την επικαιροποίησή τους, πριν την οριστική...
Μετάβαση στο περιεχόμενο