Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β΄) Υπουργικής Απόφασης που αφορά καθορισμό συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής.

2021_11_22_γνωστοποίηση ΦΕΚ συντελεστών βαρύτητας ΓΕΛ 2022

Πρόσκληση σε ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών που διδάσκουν Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα κατά το σχ. έτος 2020-21.

Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφοΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημέρωση για ανάρτηση των εγγράφων που αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας σχολικού έτους 2020-2021 στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π

164267 – 2020 – Ενημέρωση για ανάρτηση των εγγράφων 2020_2021 ΙΕΠ 164267 – 2020 – Ενημέρωση για ανάρτηση των εγγράφων 2020_20 ΙΕΠ- Ανακοινοποίηση ΕΞΕ – 168625 – 2020 – Ενημέρωση για ανάρτηση των εγγράφων που αφορούν στην ύλη...
Μετάβαση στο περιεχόμενο