Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Μουσικών Γενικών Λυκείων για το σχολ. έτος 2016-2017

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Αρ. Πρωτοκόλλου: 11265/Δ2/24-1-2017  ΕΞ – 11265 – 2017 -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΕΦΑΡΜ ΠΛΗΡΟΦ Α ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ...