Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (παρ. 4 του άρθρου 127...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη κατατεθεί προς ψήφιση διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι: τα υποχρεωτικά ωράρια της θέσης Διευθυντή στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τα Ε.Κ., τα οποία απαιτείται να συμπληρώνονται, υπολογίζονται χωρίς να εφαρμόζεται το...

Υποβολή αιτήσεων για οργανική τοποθέτηση, των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ της ΔΔΕ Ξάνθης

Προθεσμία υποβολής από 05-04-2023 έως και 07-04-2022 και ώρα 12:00.2848_Φ36.1_05-04-2023 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ_signed ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ 2.ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο