ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Προκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντού/ντριας του Γυμνασίου Βρυσών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χανίων

Συνημμένο 1_Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πλήρωση κενούμενης θέσης…ανίων Συνημμένο 2_Αίτηση Έκδοσης ΠΥΜ Συνημμένο 4_Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης_1 Συνημμένο 3_Βιογραφικό σημείωμα_Ενδεικτική πρόταση δομής   ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Προκήρυξη για τη πλήρωση...

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

ΕΞΕ – 26374 – 2024 – Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για τ…σβεστι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2024_ΑΔΑ 9Η2Ρ46ΝΠΙΘ-14Γ

Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών και επιτηρητές / Π.Ε.Γ.Π. της 14ης Απριλίου 2024/Καθορισμός Εξεταστικών και Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετάσεις απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) της 14ης Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΠΕΓΠ 14 04 2024 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚ Ψ30Ε46ΜΤΛ6-ΞΣΕ (4)
Μετάβαση στο περιεχόμενο