Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Ξάνθης

17/01/2023 Πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Ξάνθης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄ 136). Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των...

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκπαιδευτικών ως μέλη (Πρόεδρος, Αναπληρωτής Προέδρου, Αντιπρόεδρος, Μέλος) των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Έβρου και Καβάλας

Β’ ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ-ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ καλείτους/τις μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4823/2021 (Α ́136) και τους όρους της υπό στοιχεία 128677/Θ2/19-10-2022 (Β ́5464) υπουργικής απόφασης να...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρ. 10490/Φ47/07-12-2022 (685Γ46ΜΤΛΗ-Α2Ζ ) Προκήρυξης – πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης 11316_Φ47_27-12-2022_ΕΞ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ...

(Δ/ντες Σχολείων) Διευκρινιστική Εγκύκλιος

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών ΣχολικώνΜονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕργαστηριακώνΚέντρων (Ε.Κ.) Δντες Σχολείων_Εγκύκλιος...
Μετάβαση στο περιεχόμενο