ΕΞ ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας αρμοδιότητας μας Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται από την 02/09/2022 έως και την 06/09/2022 και ώρα 10:00 6582_Φ47_02-09-2022_ΕΞ ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΤΑ ΜΙΘ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία της Διεύθυνση Δ.Ε. Ξάνθης το επισυναπτόμενο έντυπο “Δήλωση Ενδιαφερόμενου” μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, από την Πέμπτη 01-09-2022 έως και την Παρασκευή 02-09-2022 και ώρα 15.00...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών / Διευθυντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται από την Παρασκευή 05/08/2022 έως και την Τρίτη 09/08/2022 και ώρα 12:00 Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο. 6057_Φ47_05-08-2022_ΕΞ ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

  Καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 2022

Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, υπόδειγμα της...

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης (Μ.Ι.Θ)

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (pdeamthr@sch.gr) από 18/7/2022 έως και 29/7/2022 μέχρι...
Μετάβαση στο περιεχόμενο