Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2024Α

Περιοχές Εξέτασης 2024Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024Α Προδιαγραφές_2024A Δ Τ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 27299_Α5_8-3-2021 (Β΄ 928) ΥΑ_ΚΠΓ_Τροπ_Άρ.11 128821 Β’4269 73190_2019 44936 ΚΥΑ 2021 40426 ΚΥΑ 2022 Β1719 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΑΔΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το υπολειπόμενο σχολικό έτος 2023-2024

6Κ7Δ46ΝΚΠΔ-6ΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των εναπομεινάντων υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων για την πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του Εσπερινού Γυμνασίου Ξάνθης

Καλούμε τους εναπομείναντες εγγεγραμμένους στον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Επιλογής εκπαιδευτικούς, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.xan.sch.gr από σήμερα 24/01/2024 έως αύριο στις 25/01/2024...
Μετάβαση στο περιεχόμενο