Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 98732/Θ1  με θέμα “Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου”, στο τεύχος Α.Σ.Ε.Π με Αρ.φύλλου...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2020 ΑΔΑ Ω29Σ46ΜΤΛΒ-ΛΝ3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο γραφείο νομικής υποστήριξης της αυτοτελούς διεύθυνσης διοικητικής, οικονομικής και παιδαγωγικής υποστήριξης της Π/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΜΘ

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ 1ΓΤ ΚΑΙ 2ΓΔ/2020: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ 1ΓΤ ΚΑΙ 2ΓΔ/2020: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για τις ανωτέρω προκηρύξεις ότι ολοκληρώθηκε από την υπηρεσία μας η καταχώριση των δικαιολογητικών τους στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΣΥΔ. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να...