ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 18ης/09-08-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ (ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα 4)

Το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη 18η/09-08-2023 συνεδρίασή του, προέβη σε: 1. Διαθέσεις οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. 5754_Φ11.3_10-08-2023_ΕΞ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛ. ΩΡΑΡΙΟΥ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ_6…ΠΔ-7Α7 2....

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ -Αιτήσεις για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί 2023-2024, οι εκπ/κοί που  βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και  οι αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ, καθώς και όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να...

Υποβολή αιτήσεων για τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2023-2024

Καλούνται τα: α) Μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και β) Μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, αποκλειστικά με email (στο mail@dide.xan.sch.gr ) και να επιβεβαιώνουν τη λήψη του στο τηλέφωνο...

Αιτήσεις για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2023-2024

Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί 2023-2024, οι εκπ/κοί που  βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και  οι αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ, καθώς και όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, από  01-08-2023...
Μετάβαση στο περιεχόμενο