Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών / Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

7993_Φ47_23-10-2023_ΕΞ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔ-ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ_ΨΠΗ546ΝΚΠΔ-2Ρ7

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

90Χ346ΝΚΠΔ-ΓΘ1 90Χ346ΝΚΠΔ-ΓΘ1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 18ης/09-08-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ (ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα 4)

Το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη 18η/09-08-2023 συνεδρίασή του, προέβη σε: 1. Διαθέσεις οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. 5754_Φ11.3_10-08-2023_ΕΞ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛ. ΩΡΑΡΙΟΥ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ_6…ΠΔ-7Α7 2....

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ -Αιτήσεις για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί 2023-2024, οι εκπ/κοί που  βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και  οι αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ, καθώς και όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να...
Μετάβαση στο περιεχόμενο