ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 23ης /10-08-2022 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

Ανακοινοποίηση ως προς τα συνημμένα 1. και 4. 1.ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ_ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ 3.ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 4.ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ _ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Λόγω επικαιροποίησης των τμημάτων των σχολικών μας μονάδων και των υπηρεσιακών αλλαγών εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας (π.χ. αποσπάσεις, μετατάξεις κλπ), επικαιροποιούμε αντίστοιχα τον...

Αιτήσεις για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2022-2023 με ανακοινοποιημένο στο ορθό τον πίνακα των λειτουργικών κενών ΕΑΕ

Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί 2022-2023, οι εκπ/κοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και οι αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ, καθώς και όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, από 18-07-2022 μέχρι...

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ε.Α.Ε. της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης

3753_Φ11.3_04-05-2022_ΕΞ_ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_9ΩΡ846ΜΤΛΗ-Π0Ρ 4278_Φ11.3_19-05-2022_ΕΞ_ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ_6ΛΛ046ΜΤΛΗ-Ψ8Β 4489_11.3_27-05-2022_ΕΞ_ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, εάν επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για οριστική τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά, από 13-05-2022 έως και...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ

Δικαίωμα υποβολής ένστασης από 13-05-2022 έως και 17-05-2022 και ώρα 15:00, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail@dide.xan.sch.gr 4095_Φ11.3_13-05-2022_ΕΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ_signed TopothetiseisBeltiwseis_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο