Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2020-2021

Καλούνται οι εκπ/κοί, που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι (πράξη 13η/22-05-2020) να υποβάλουν) δήλωση προτιμήσεων οργανικής τοποθέτησης για ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, από 22-05-2020 έως και 28-05-2020 και ώρα 15:00. Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία:...

Ανακοινοποίηση οργανικών κενών-υπεραριθμιών 2020

Το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης  στη συνεδρίασή του 14-05-2020 (πράξη 12η/2020 διαπίστωσε υπεραριθμίες εκπ/κών κατά κλάδο και προσδιόρισε τα οργανικά κενά. Όλοι οι εκπ/κοί του κλάδου που ανήκουν οργανικά στο σχολείο στο οποίο διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να υποβάλουν δήλωση. Προθεσμία...