Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΞΑΝΘΗΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει από την έκδοση της παρούσας προκήρυξης και ολοκληρώνεται την 22-03-2021 και ώρα 10:00 π.μ.   Ν. 4547-2018 Υ.Α._ΦΕΚ_B_4412_2018_ Υπεύθυνη Δήλωση 2003_Φ47_11-03-2021_ΕΞ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο