Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών / Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

7993_Φ47_23-10-2023_ΕΞ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔ-ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ_ΨΠΗ546ΝΚΠΔ-2Ρ7

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

90Χ346ΝΚΠΔ-ΓΘ1 90Χ346ΝΚΠΔ-ΓΘ1

Πρόσκληση μόνιμων διορισμών στην Α/θμια και Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Κατόπιν της δημοσίευσης της ανωτέρω σχετικής αριθμ. 82084/Ε1/21-7-2023 (ΦΕΚ 16/τ. ΑΣΕΠ/21-7-2023, ΑΔΑ: 9ΒΥΧ46ΜΤΛΗ-04Λ) υπουργικής απόφασης,καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02,...

Χωροταξική κατανομή Γενικών Λυκείων Δήμου Ξάνθης και Περιφερειακών ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2023-24 και εφεξής

5280_Φ19.1_12-07-2023_ΕΞ-Απόφαση χωροταξικής κατανομής ΓΕΛ Δήμου Ξάνθης και Περιφερειακών ΓΕΛ 2023-2024 ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ  
Μετάβαση στο περιεχόμενο