Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συμβούλων Εκπαίδευσης σε θέσεις μελών του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Ξάνθης

8084_04-09-2023 9ΤΝΤ46ΝΚΠΔ-ΧΔ9 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), με την ιδιότητα Συμβούλων Εκπαίδευσης και Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες:i) Συμβούλους Εκπαίδευσης από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,ii) Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους/νες ή εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες υπηρετούν ήέχουν υπηρετήσει...

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημαυποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)...
Μετάβαση στο περιεχόμενο