Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων& αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε., για συμμετοχή στον Β’ Κύκλο της Β’ Φάσης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης», παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 15-05-2023 και ώρα 12:00.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Παράταση πρόσκλησης Β΄ Κύκλου επιμόρφωσης νέα ΠΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ΚΥΚΛΟΣ_ΡΓΠΙΟΞΛΔ-3ΟΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο