Διήμερη Ενημερωτική Επιμορφωτική συνάντηση για τους/τις νεοδιόριστους/τες και
αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΡΑΣΗΣ 8,9-9-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εισαγωγική Επιμόρφωση 2022-23

Μετάβαση στο περιεχόμενο