Από την Διεύθυνση Δ.Ε. Ξάνθης ανακοινώνονται:

α) Πίνακας με τους αιτούντες εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων 2021-2022 (οι επιλεγέντες  εκπαιδευτικοί σημειώνονται με χρωματισμένα κελιά).
β) Πίνακας κατανομής ειδικοτήτων ωρών ανά ΣΚΑΕ.

Ο επιλεγείς υποψήφιος, αφού ενημερωθεί για την σειρά κατάταξής του από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλει  να παρουσιαστεί στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ξάνθης μόνο την Πέμπτη  18 Νοεμβρίου 2021, εώς ώρα 11.00, όπου και θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).

Συνημμένα: 

Εγκύκλιος Ενισχυτικής Διδασκαλίας

ΕΞΕ – 132813 – 2021 – Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ΕΔΕΜ για το σχολικό έτος 2021_2022

Πίνακας αιτούντων εκπαιδευτικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΚΩΝ

Υπόδειγμα δήλωσης τοποθέτησης

ΣΥΝ 1_145308_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΔΕΜ_2021_22

Κατανομή ειδικοτήτων ανά ΣΚΑΕ

ΣΥΝ 2_145308_ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΔΕΜ_ 2021_22

Μετάβαση στο περιεχόμενο