Καλούνται να καταχωρίσουν τις προτιμήσεις τους για οριστική τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις, οι εκπ/κοί των παρακάτω κατηγοριών:

  • Όσοι υπέβαλαν αίτηση για Βελτίωση θέσης (και οι εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας και οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής).
  • Όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και στη διάθεση ΠΥΣΔΕ Ξάνθης – Ειδικής Αγωγής.
  • Όσων έληξε η απόσπασή τους στο εξωτερικό.
  • Όσοι μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης – Ειδικής Αγωγής.
  • Όσοι Υπεράριθμοι εκπ/κοί επιθυμούν να λύσουν την υπεραριθμία τους.

 

Προθεσμία υποβολής στην ιστοσελίδα https://teachers.minedu.gov.gr (όπου είχαν υποβάλει αίτηση Οριστικής Τοποθέτησης /Βελτίωσης/ Μετάθεσης)  από  23-05-2023 έως και 28-05-2023.

1.4096_Φ11.3_23-05-2023_ΕΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_signed

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-_ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_23-05-2023_signed

3..ΚΕΝΑ-ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΑΕ_23-05-2023_signed

4.Επικαιροποιημένες Οδηγίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο