ΠΕ.ΚΕ.Σ.

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Σύμφωνα με τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018), στις οικείες ΠεριφερειακέςΔιευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύθηκαν ΠΕ.Κ.Ε.Σ (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού)
Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Ε.Κ., ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α., και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.
Παρατίθεται τα στοιχεία του ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ, οι οποίοι έχουν την την επιστημονική και παιδαγωγική εθύνη των σχολικών μονάδων.
Επισημαίνεται ότι, οι συντονιστές που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη του Ν. Ξάνθης, φέρουν χρώμα κίτρινο στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των συντονιστών του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ξάνθης είναι:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
1 ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ syn01-amth@sch.gr Επιστημονική ευθύνη
2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1syn02-amth@sch.gr 1ο & 2ο ΓΕΛ, 1ο, 5ο, 8ο Γ/σια, Γ/σιο ΕΧΙΝΟΥ & ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ  ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
3 ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2syn03-amth@sch.gr 4ο ΓΕΛ, ΓΕΛ ΑΒΔΗΡΩΝ, 1ο  ΕΠΑΛ, 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ,  7ο Γ/σιο, Γ/σια ΑΒΔΗΡΩΝ, ΓΕΝΙΣΕΑΣ & ΕΡΑΣΜΙΟΥ, 2ο Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ
4 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2syn04-amth@sch.gr 3ο ΓΕΛ, 2ο ΕΠΑΛ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΛ – ΑΞΙΟΝ, 2ο & 3ο Γ/σια, ΙΔΙΩΤΙΚΟ Γ/σιο – ΑΞΙΟΝ, ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, 1ο ΕΚ ΞΑΝΘΗΣ
5 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΥΦΗΜΙΑ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ syn05-amth@sch.gr Επιστημονική ευθύνη
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ syn06-amth@sch.gr Γ/σιο Λ.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
7 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ syn07-amth@sch.gr  Επιστημονική ευθύνη
8 ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ pberedimas@sch.gr Επιστημονική ευθύνη
9 ΚΑΜΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ syn11-amth@sch.gr ΓΕΛ ΓΛΑΥΚΗΣ, 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΑΥΚΗΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ,  4ο & 6ο  Γ/σιο, Γ/σια ΤΟΞΟΤΩΝ, ΓΛΑΥΚΗΣ,   Ν. ΟΛΒΙΟΥ, ΣΜΙΝΘΗΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
10 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ syn79-amth@sch.gr ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/σιο ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
11 ΖΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ syn80-amth@sch.gr Επιστημονική ευθύνη
12 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ syn86-amth@sch.gr Επιστημονική ευθύνη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημαυποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2021-22

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Σχολικό κλίμα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ_ΣΧΟΛΙΚΗΣ_ΖΩΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠ-ΚΩΝ_ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΕ ΠΕ87

Επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς νεοδιόριστους και αναπληρωτές του ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΔΔΕ ΑΜΘ Επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς νεοδιόριστους και αναπληρωτές του ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ ΔΔΕ...

2η Πρόσκληση εκπ/κών ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε προαιρετικά διαδικτυακά σεμινάρια τον Απρίλιο του 2021

Πρόσκληση εκπ_κών ΠΕ91 (Θεατρικής Αγωγής) σε προαιρετικά διαδικτυακά σεμινάρια Απριλίου 2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο