Σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Δ.Ε. Ξάνθης θα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις ανωτέρω προκηρύξεις του ΑΣΕΠ στο γραφείο του Πρωτοκόλλου (γραφείο 1) από 13/01/2020 έως 04/03/2020.

Ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών υποψηφίων:  09:00 έως 13:00

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι αριθμημένα στην επάνω δεξιά σελίδα, σύμφωνα με την αρίθμηση που θα λάβουν στην αίτηση του υποψηφίου.

2. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν φωτοτυπία της αίτησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της κατάθεσης και μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών στην ΔΔΕ, οφείλουν να ελέγξουν τον προσωπικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ για να επιβεβαιώσουν την ορθή καταχώριση των δικαιολογητικών τους. Σε περίπτωση λανθασμένης ή ελλιπούς καταχώρησης, να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Δ.Δ.Ε.

3. Επισήμανση: οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ79.01 ή/και ΠΕ79.02 οφείλουν να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τις 12/02/2020 για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019, αλλιώς τα δικαιολογητικά θα γίνονται αποδεκτά μόνο για τις διαδικασίες της 2ΓΕ/2019.

 

Τηλ. επικοινωνίας: 2541350293 και 2541350305.

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΤΑΘ._ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΑΙΘ_1ΓΕ__2ΓΕ.docx
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.pdf
ΦΕΚ ΑΣΕΠ 45_2019 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ_2019).pdf
ΦΕΚ ΑΣΕΠ 46_2019 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ_2019).pdf