Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται από την Παρασκευή 05/08/2022 έως και την Τρίτη 09/08/2022 και ώρα 12:00

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

6057_Φ47_05-08-2022_ΕΞ ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.signed

Μετάβαση στο περιεχόμενο