Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από 19-12-2019 έως 23-12-2019. Οι ενστάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο e-mail της Διεύθυνσης (mail@dide.xan.sch.gr).

 

1. 13102_Φ47_19-12-2019_ΕΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥ
2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΦΕ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο