ΠΥΣΔΕ Ξάνθης

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σιδηροπούλου Μάλαμα του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρωτή της τον Παπαδόπουλο Ιωακείμ του Χρυσοστόμου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ψωμακέλης Κλεομένης
του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.01 ,της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γενισέας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον  Βαρδικεδόγλου Χρήστο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11,της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης .

ΜΕΛΗ
Ζήση Σοφία
του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11  Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της  την Κελτσίδου Παρθενόπη του Γρηγορίου,  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθύντρια του 8ου Γυμνασίου Ξάνθης.

Τουμπέλης Παναγιώτης του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντής του Γυμνασίου Ολβίου ,ως τακτικό αιρετό μέλος,με αναπληρωματικό μέλος τον Κασάπη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05, Διευθυντή του Εσπερινού Γυμνασίου Ξάνθης.

Ιμαμίδης Σπυρίδων του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Πολυχρονίδη Μιχαήλ του Ιακώβου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζλάτκου Μαρία
του Σταύρου, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ  Διοικητικός – Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρώτριά της την Πασπαράκη Μαρία, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Η θητεία των παραπάνω μελών  λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ ΝΤΡΙΑΣ_4ο Γ_ΣΙΟ

8060_Φ47_25-10-2023_ΕΞ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ ΝΤΡΙΑΣ_4ο Γ...ΠΔ-Ψ7Σ 1.Διαδικασία-επιλογής-και-τοποθέτησης-των-Υποδιευθυντών 2.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ 3.Αίτηση_Υποδιευθυντών_ντριων_Υπ.Τομέων_Ε.Κ._ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ...

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών / Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

7993_Φ47_23-10-2023_ΕΞ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔ-ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ_ΨΠΗ546ΝΚΠΔ-2Ρ7

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

90Χ346ΝΚΠΔ-ΓΘ1 90Χ346ΝΚΠΔ-ΓΘ1

ΜΑΘΗΤΕΙΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_2023-2024

10368A_17-10-2023_6ΞΗΖ46ΝΚΠΔ-8ΞΧ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Πρόσκληση υποβολής αιτήσεω...3-2024 10368Β_17-10-2023_65ΞΘ46ΝΚΠΔ-Χ1Ζ_Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών...3-2024

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2023

Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024 για τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 16/10  έως 31/10/2023.   Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2023-2024 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης/βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης: από 16/10/2023 έως 31/10/2023 και ώρα 15:00 στο https://teachers.minedu.gov.gr Να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί (ιδιαιτέρως οι νεοδιόριστοι) αρμοδιότητάς σας. Οι εκπαιδευτικοί να...

Διαβίβαση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

ΕΞΕ - 111750 - 2023 - Διαβίβαση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρ...ών Σχο 909Θ46ΝΚΠΔ-ΝΩΧ_υποδιευθυντες

Μετάβαση στο περιεχόμενο