Διεύθυνση

Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με ΑΔΑ: 6ΨΔΜ4653ΠΣ-ΔΦ0 είναι ο Παπαθανασίου Γεώργιος Δρ. Φυσικός.

Τηλέφωνο: 2541350296
e-mail: mail@dide.xan.sch.gr