Διεύθυνση

Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με ΑΔΑ: 9ΙΑΗ46ΜΤΛΗ-1ΓΕ είναι ο κ. Ιωαννίδης Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01.

Τηλέφωνο: 2541350296
e-mail: mail@dide.xan.sch.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο