Ενημέρωση

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις δημοσιεύσεις του ιστότοπού μας.

Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2024Α

Περιοχές Εξέτασης 2024Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024Α Προδιαγραφές_2024A Δ Τ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 27299_Α5_8-3-2021 (Β΄ 928) ΥΑ_ΚΠΓ_Τροπ_Άρ.11 128821 Β'4269 73190_2019 44936 ΚΥΑ 2021 40426 ΚΥΑ 2022 Β1719 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΑΔΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ...

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των υπ’ αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (B΄ 2888) και 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων»

Παρακαλούνται, τα σχολεία του νομού μας  να αποστέλλουν  στα αρμόδια  τμήματα της τροχαίας  το υπόδειγμα ΙΙΙ και  το υπόδειγμα VI.   63Α246ΝΚΠΔ-ΙΦΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ tel ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο