Ενημέρωση

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις δημοσιεύσεις του ιστότοπού μας.

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (παρ. 4 του άρθρου 127...

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. 57070/Ε1/24-5-2023 καλούνταιοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής, που είναιεγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στο...

Ενημέρωση για την εκ νέου διαθεσιμότητα προεπισκόπησης των προσωπικών ηλεκτρονικών φακέλων των υποψηφίων εκπ/κών στο ΟΠΣΥΔ

Κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί-χρήστες του ΟΠΣΥΔ έχουν πλέον εκ νέου πρόσβαση στις καρτέλες του προσωπικού ηλεκτρονικού τους φακέλου, για την προεπισκόπηση των στοιχείων τους. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ελέγξουν...

Καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση, μέσω του online συστήματος διαχείρισης μητρώου εκπαιδευτικών και υποβολής αιτήσεων μετάθεσης (Προσοχή – Νέο επικαιροποιημένο αρχείο οδηγιών)

Καλούνται να καταχωρίσουν τις προτιμήσεις τους για οριστική τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις, οι εκπ/κοί των παρακάτω κατηγοριών: Όσοι υπέβαλαν αίτηση για Βελτίωση θέσης (και οι εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας και οι εκπαιδευτικοί Ειδικής...

Ανακοίνωση των προπαρασκευαστικών πράξεων που αφορούν στην τοποθέτηση των εκπ/κων σε οργανικές θέσεις μετά από ρύθμιση της υπεραριθμίας τους.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από 23-05-2023 έως και 25- 05-2023 και ώρα 14:00  (με email στο mail@dide.xan.sch.gr ). 4095_Φ11.3_23-05-2023_ΕΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...

Καθορισμός προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για το έτος 2023 υποψηφίων που εμπίπτουν στην Φ. 251/54022/Α5/15-5-2023 (ΦΕΚ 3286 Β ́) ΥΑ με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα ακαδ. έτη 2023-4, 2024-5 και 2025-6 των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.» και κάθε άλλης τεχνικής λεπτομέρειας που αφορά την εν λόγω Υπουργική Απόφαση

Κατ ́ εφαρμογή του ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α ́83) και μετά την υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης , λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης...

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023-Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο