1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Β
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ – ΜΕΛΠΩ ΜΕΡΛΙΕ Β   ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ Β   2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ Γ   ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ Γ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ Γ   ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ Ε
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΙΝΟΥ ΣΤ   1ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ Ε   2ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ Γ   1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΕΡΑΣΜΙΟΥ Δ   1ο ΕΠΑΛ ΓΛΑΥΚΗΣ Ε
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Β   1ο ΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΟΛΒΙΟΥ Γ   2ο ΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ Β   ΕΕΕΕΚ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Β
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΎΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β      

 

Δήμος Οικισμός Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Απόσταση από την πόλη της Ξάνθης Υψόμετρο
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 2 (3) 0 80
ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΑ 3 (6) 22 40
  ΓΕΝΙΣΕΑ 2 (4) 12 20
  ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ 2 (4) 6 40
  ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ 3 (5) 14 25
ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΝΕΟ ΕΡΑΣΜΙΟ 4 (7) 32 6
  ΟΛΒΙΟ 3 (6) 23 30
  ΤΟΞΟΤΕΣ 2 (4) 16 70
ΜΥΚΗΣ ΣΜΙΝΘΗ 3 (7) 15 250
  ΓΛΑΥΚΗ 5 (8) 25 540
  ΕΧΙΝΟΣ 6 (9) 28 310
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 5 (7) 24 110
Μετάβαση στο περιεχόμενο