Μαθητικά θέματα

Εξετάσεις, Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Σχολικές Δραστηριότητες, ΚΠγ, ΚΠπ, Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις, Εκπαιδευτικά προγράμματα Άλλων Φορέων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2020 ΑΔΑ Ω29Σ46ΜΤΛΒ-ΛΝ3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕπαΛ 2020 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (τελ) Αντίγραφο του ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2020 Αντίγραφο του ΠΙΝΑΚΑΣ Β Διαφοροποιήσεις σε ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΛ...

ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ – ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 1ου & 2ου ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.  Αντίγραφο του 2o ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Δ ΦΑΣΗ 2019.xlsxΑντίγραφο του 1ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.xlsxΑντίγραφο του 1o ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ...