Εκπαιδευτικοί

Επιμορφώσεις – Συνέδρια, Οδηγίες διδασκαλίας, Αναπληρωτές – Ωρομίσθιοι, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διορισμοί, Μεταθέσεις – Μετατάξεις,
Προκηρύξεις – Προσκλήσεις, Συντονιστές Εκπαίδευσης

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπ/κών σε κλάδους των σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2024-2025

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων (με email στο mail@dide.xan.sch.gr) από 23-04-2024 ως 26-04-2024 και ώρα 14:00. Καλούνται οι εκπ/κοί, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι, να υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων οργανικής τοποθέτησης για ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, από...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ,ΔΕ & ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΣΕ ΚΛ.ΕΚΠ/ΚΩΝ & ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ,& ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ, ΚΛ.ΠΕ79,ΠΕ08 & ΠΕ91 ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ & ΚΑΛΛ.ΣΧΟΛΕΙΑ ,ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2024-2025

ΡΖΩΑ46ΝΚΠΔ-Ξ2Λ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2024-2025 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 12 & 13

Μετάβαση στο περιεχόμενο