Εκπαιδευτικοί

Επιμορφώσεις – Συνέδρια, Οδηγίες διδασκαλίας, Αναπληρωτές – Ωρομίσθιοι, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διορισμοί, Μεταθέσεις – Μετατάξεις,
Προκηρύξεις – Προσκλήσεις, Συντονιστές Εκπαίδευσης

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Πίνακας περιοχών εξέτασης Δ Τ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KPG_Manual_Candidate_2023 60Σ346ΝΚΠΔ-ΖΤ9-2 ΑΝΑΚ Ψ56Ν46ΝΚΠΔ-ΝΞΒ Πίνακας Ειδική περίπτωση - Διευκολύνσεις Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_2023B -2- Προδιαγραφές_Β_Περιόδου Ενημερωτικο_ Ε_ντυπο για το...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ ΝΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ_ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/νες εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά , ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.xan.sch.gr ,...

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΥΜ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΥΜ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ενόψει της έκδοσης προκήρυξης για τις θέσεις Υποδιευθυντών,-ντριών και Τομεαρχών των σχολικών μας μονάδων γενικής παιδείας, ειδικής αγωγής και Ε.Κ., σας αποστέλλουμε πρότυπο αίτησης για χορήγηση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, για...

Ενημέρωση εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης ΟΠΣΥΔ.

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ Ενημέρωση εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης...

Μετάβαση στο περιεχόμενο