Εκπαιδευτικοί

Επιμορφώσεις – Συνέδρια, Οδηγίες διδασκαλίας, Αναπληρωτές – Ωρομίσθιοι, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διορισμοί, Μεταθέσεις – Μετατάξεις,
Προκηρύξεις – Προσκλήσεις, Συντονιστές Εκπαίδευσης

Αιτήσεις για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025.

ΝΕΟΙ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Καλούνται οι: α) Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης (Γενικής και ΕΑΕ). β) Υπεράριθμοι και λειτουργικά υπεράριθμοι  εκπ/κοί 2024-  2025 (Γενικής και ΕΑΕ). γ) Αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ (Σε σχολεία Γενικής...

Υποβολή αιτήσεων για τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025

Καλούνται τα: α) Μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και β) Μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.   να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, με email (στο mail@dide.xan.sch.gr ) και να επιβεβαιώνουν τη λήψη του στο τηλέφωνο...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

ΕΞΕ - 76440 - 2024 - Διαβίβαση ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρον...ύτο Εκ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΠΙΣΤ_Ψ5Υ9ΟΞΛΔ-ΤΔΡ

Ανακοινοποίηση στο ορθό της ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

2024-07-03_ΠΡΟΚΛ_ΔΙΟΙΚ_ΑΝΑΚ_604ΓΟΞΛΔ-Κ5Λ (002) Διαβίβαση Προσκλήσεων ΙΕΠ σε Περιφέρειες Ιανουάριος 2024 - 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο