Δ.Δ.Ε. Ξάνθης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2024 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

(60ΝΙ46ΝΚΠΔ-6ΟΨ)_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2023-2024_ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2023-2024_για αποστολη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2023-2024 Τα ενδιαφερόμενα μέλη καλούνται, σε περίπτωση διαφωνίας επί της μοριοδότησής τους,  να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Διεύθυνσης την ένστασή τους...

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024

ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέτα...δοση 1

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2024

Α-YΔ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ 2024 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ (9Ξ1Η46ΝΚΠΔ-0Λ5) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 Ημερ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 Εσπερ ΕΠΑΛ 2024 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ ΗΜΕΡ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ ΕΣΠ ΕΠΑΛ...

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2024

ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ Υποψήφιος 2024 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ΓΕΛ για 5 ΜΟΥΣΙΚΑ 2024 ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2024 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ...

Ανακοίνωση ονομαστικών πινάκων των αιτούμενων μετάθεση εκπ/κών για το σχολικό έτος 2023-2024_ Με ανακοινοποιημένους στο ορθό τους πίνακες 3 και 5

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται, σε περίπτωση διαφωνίας επί της μοριοδότησής τους, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Διεύθυνσης την ένστασή τους (mail@dide.xan.sch.gr ), από 21-11-2023 έως και 24-11-2023. 8957_Φ11_2_21-11-2023_ ΕΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο