Δ.Δ.Ε. Ξάνθης

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΔΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ_Covid ΠΕ02 ΚΑΙ ΠΕ86 ΑΠΩ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΔΕ Γενικής Παιδείας Κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ86 πλήρους ωραρίου οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης εντός 2 ημερών από την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους, δηλαδή από την Τρίτη 20-10-2020 έως και την Τετάρτη...

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΔΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ_Covid, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ_Covid

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εκτός από τους ΠΔΕ Γενικής Παιδείας Κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ86 πλήρους ωραρίου οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης εντός 2 ημερών από την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους, δηλαδή από την Τρίτη 20-10-2020 έως και την...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΕ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (COVID-19)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΕ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (COVID-19) Οι νεοπροσληφθέντες αναπληρωτές  τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών λόγω του κορωνοϊού (covid-19) [άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)],  οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν...

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΣΜΕΑΕ

ΠΔΕ ΕΒΠ 07-10-2020 ΠΔΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 07-10-2020 ΠΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 07-10-2020 ΠΔΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΔΕΙΑΣ 07-10-2020 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΣΜΕΑΕ   Οι αναπληρωτές...

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΣΜΕΑΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΣΜΕΑΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 06-10-2020 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 06-10-2020 Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ...