Δ.Δ.Ε. Ξάνθης

Αιτήσεις για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025.

ΝΕΟΙ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Καλούνται οι: α) Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης (Γενικής και ΕΑΕ). β) Υπεράριθμοι και λειτουργικά υπεράριθμοι  εκπ/κοί 2024-  2025 (Γενικής και ΕΑΕ). γ) Αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ (Σε σχολεία Γενικής...

Υποβολή αιτήσεων για τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025

Καλούνται τα: α) Μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και β) Μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.   να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, με email (στο mail@dide.xan.sch.gr ) και να επιβεβαιώνουν τη λήψη του στο τηλέφωνο...

Ανακοινοποίηση στο ορθό της ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

2024-07-03_ΠΡΟΚΛ_ΔΙΟΙΚ_ΑΝΑΚ_604ΓΟΞΛΔ-Κ5Λ (002) Διαβίβαση Προσκλήσεων ΙΕΠ σε Περιφέρειες Ιανουάριος 2024 - 2

Διαβίβαση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

ΕΞΕ - 73366 - 2024 - Διαβίβαση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέρον...δοση 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_4_ΕΤΕΣ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_604ΓΟΞΛΔ-Κ5Λ

Μετάβαση στο περιεχόμενο