ΠΥΣΔΕ Ξάνθης

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαθανασίου Γεώργιος
, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρωτή του τον Ζηκούδη Χρήστο Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Ξάνθης.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λαμπάκη Ολυμπία
του Μιχαήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Ξάνθης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την Στεργιαννίδου Ευαγγελία του Αποστόλου, εκπαιδευτικό ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

ΜΕΛΗ
Σκούπρας Ευθύμιος του Ιωάννη, Διευθυντής του 6ου Γυμνασίου Ξάνθης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Χίζαρη Κωνσταντίνο του Θωμά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Τουμπέλης Παναγιώτης του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Τζάλλα Κωνσταντίνο του Κωνσταντίνου, εκπαδευτικό κλάδου ΠΕ03 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Παπαντόπουλος Γεώργιος του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια του την Ζήση Σοφία του Σπυρίδωνος, εκπαδευτικό κλάδου ΠΕ11 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Ζλάτκου Μαρία του Σταύρου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Κοντογιάννης Δημήτριος του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Η θητεία όλων των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 98732/Θ1  με θέμα "Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου", στο τεύχος Α.Σ.Ε.Π με Αρ.φύλλου...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2020 ΑΔΑ Ω29Σ46ΜΤΛΒ-ΛΝ3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Π.Δ.Ε. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ...

Απολύσεις αναπληρωτών/τριών εκπ/κών διδακτικού έτους 2019-2020 – Οδηγίες παραλαβής εγγράφων απόλυσης

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, η παράδοση των εγγράφων απόλυσης των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 02-07-2020 αλφαβητικά και με την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και προφύλαξης για την...

Διαπιστωτικές Πράξεις Μουσικών ΕΜ16 και Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχ. έτους 2019-2020

Διαπιστωτική Πράξη Απόλυσης Μουσικών ΕΜ16 σχ. έτους 2019-2020 ΨΠ9Τ46ΜΤΛΗ-1ΑΞ Διαπιστωτική Πράξη Απόλυσης Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχ. έτους 2019-2020...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 80- ΠΕ 81- ΠΕ 82- ΠΕ 83- ΠΕ 84- ΤΕ 02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γεν. Δ/νσης Στρατ. Σχεδιασμού του ΥΠΠΕΘ

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 80- ΠΕ 81- ΠΕ 82- ΠΕ 83- ΠΕ 84- ΤΕ 02