ΠΥΣΔΕ Ξάνθης

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σιδηροπούλου Μάλαμα του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρωτή της τον Παπαδόπουλο Ιωακείμ του Χρυσοστόμου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ψωμακέλης Κλεομένης
του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.01 ,της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γενισέας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον  Βαρδικεδόγλου Χρήστο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11,της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης .

ΜΕΛΗ
Ζήση Σοφία
του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11  Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της  την Κελτσίδου Παρθενόπη του Γρηγορίου,  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθύντρια του 8ου Γυμνασίου Ξάνθης.

Τουμπέλης Παναγιώτης του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντής του Γυμνασίου Ολβίου ,ως τακτικό αιρετό μέλος,με αναπληρωματικό μέλος τον Κασάπη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05, Διευθυντή του Εσπερινού Γυμνασίου Ξάνθης.

Ιμαμίδης Σπυρίδων του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Πολυχρονίδη Μιχαήλ του Ιακώβου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζλάτκου Μαρία
του Σταύρου, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ  Διοικητικός – Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρώτριά της την Πασπαράκη Μαρία, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Η θητεία των παραπάνω μελών  λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Διευκρινι-σεις και παραδει-γματα σχετικα- με το μα-θημα Μουσικη- Αντι-ληψη...μονι-α ATT64638Διευκρινι-σεις και παραδει-γματα σχετικα- με το μα-θημα Μουσικη-...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το υπολειπόμενο σχολικό έτος 2023-2024

6Κ7Δ46ΝΚΠΔ-6ΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των εναπομεινάντων υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων για την πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του Εσπερινού Γυμνασίου Ξάνθης

Καλούμε τους εναπομείναντες εγγεγραμμένους στον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Επιλογής εκπαιδευτικούς, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.xan.sch.gr από σήμερα 24/01/2024 έως αύριο στις 25/01/2024...

Μετάβαση στο περιεχόμενο