ΠΥΣΔΕ Ξάνθης

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σιδηροπούλου Μάλαμα του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρωτή της τον Παπαδόπουλο Ιωακείμ του Χρυσοστόμου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ψωμακέλης Κλεομένης
του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.01, της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γενισέας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον  Βαρδικεδόγλου Χρήστο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11,της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης.

ΜΕΛΗ
Ζήση Σοφία
του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11  Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της  την Κελτσίδου Παρθενόπη του Γρηγορίου,  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθύντρια του 8ου Γυμνασίου Ξάνθης.

Τουμπέλης Παναγιώτης του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντής του Γυμνασίου Ολβίου, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Οικονομίδου Μαρία του Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80.

Ιμαμίδης Σπυρίδων του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Πολυχρονίδη Μιχαήλ του Ιακώβου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01.

Στις περιπτώσεις που το συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν σ’ αυτό οι
κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε:
1) Δημήτρης Σελέκος, καθηγητής κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Βασιλειάδη», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Απόστολο Βουρκούδη, καθηγητή κλάδου ΠΕ18, που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσ/νικης».
2) Γιώργος Χριστόπουλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα Μοντεσοριαννά σχολεία, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ελίνα Παλατζιάν, καθηγήτρια ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια».
Στις περιπτώσεις που το συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν σε αυτό αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι:
1. Λίτσας Σταύρος, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΝ» Άβδηρα, Ξάνθη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ».
2. Ανδρικάκης Αθανάσιος, «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Μαντουλίδη Δημήτριο, Μέλος ΔΣ, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ».

Ως Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε Ξάνθης ορίζεται η Ζλάτκου Μαρία, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρώτριά της την Πασπαράκη Μαρία, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Η θητεία των παραπάνω μελών  λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Μετάβαση στο περιεχόμενο