ΠΥΣΔΕ Ξάνθης

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σιδηροπούλου Μάλαμα του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρωτή της τον Παπαδόπουλο Ιωακείμ του Χρυσοστόμου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πυλαρινός Κωνσταντίνος
του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντής του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ψωμακέλη Κλεομένη του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικό ΠΕ88.01,της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γενισέας .

ΜΕΛΗ
Ζήση Σοφία
του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 Αναπληρώτρια διευθύντρια  του Γυμνασίου Γλαύκηςως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της  την Κελτσίδου Παρθενόπη του Γρηγορίου,  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθύντρια του 8ου Γυμνασίου Ξάνθης.

Τουμπέλης Παναγιώτης του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01,ως τακτικό αιρετό μέλος,με αναπληρωματικό μέλος τον Κασάπη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ, εκαπιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05.

Παπαντόπουλος Γεώργιος του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, ως τακτικό αιρετό μέλος,με αναπληρωματικό  μέλος τον Ιμαμίδη Σπυρίδωνα του Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζλάτκου Μαρία
του Σταύρου, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ  Διοικητικός – Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρώτριά της την Πασπαράκη Μαρία, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Η θητεία των παραπάνω μελών  λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης

ΕΞΕ - 27977 - 2023 - Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτ...ή Διεύ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2024 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

(ΡΡΦ246ΜΤΛΗ-Λ3Θ)_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2023-2024_ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2023-2024_για αποστολη

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2023

ΑΙΤΗΣΗ Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ....

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 01-03-2023

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΤΥ-ΖΕΠ/ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Οι νεοπροσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 σύμφωνα με τις Υ.Α. απευθείας στη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται. Προκειμένου να...

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Ξάνθης

17/01/2023 Πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Ξάνθης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄ 136). Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των...

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκπαιδευτικών ως μέλη (Πρόεδρος, Αναπληρωτής Προέδρου, Αντιπρόεδρος, Μέλος) των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Έβρου και Καβάλας

Β' ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ-ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ καλείτους/τις μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4823/2021 (Α ́136) και τους όρους της υπό στοιχεία 128677/Θ2/19-10-2022 (Β ́5464) υπουργικής απόφασης να...

Μετάβαση στο περιεχόμενο