ΠΥΣΔΕ Ξάνθης

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σιδηροπούλου Μάλαμα του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρωτή της τον Παπαδόπουλο Ιωακείμ του Χρυσοστόμου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ψωμακέλης Κλεομένης
του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.01 ,της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γενισέας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον  Βαρδικεδόγλου Χρήστο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11,της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης .

ΜΕΛΗ
Ζήση Σοφία
του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11  Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της  την Κελτσίδου Παρθενόπη του Γρηγορίου,  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθύντρια του 8ου Γυμνασίου Ξάνθης.

Τουμπέλης Παναγιώτης του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντής του Γυμνασίου Ολβίου ,ως τακτικό αιρετό μέλος,με αναπληρωματικό μέλος τον Κασάπη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05, Διευθυντή του Εσπερινού Γυμνασίου Ξάνθης.

Ιμαμίδης Σπυρίδων του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Πολυχρονίδη Μιχαήλ του Ιακώβου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζλάτκου Μαρία
του Σταύρου, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ  Διοικητικός – Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρώτριά της την Πασπαράκη Μαρία, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Η θητεία των παραπάνω μελών  λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Πίνακας περιοχών εξέτασης Δ Τ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KPG_Manual_Candidate_2023 60Σ346ΝΚΠΔ-ΖΤ9-2 ΑΝΑΚ Ψ56Ν46ΝΚΠΔ-ΝΞΒ Πίνακας Ειδική περίπτωση - Διευκολύνσεις Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_2023B -2- Προδιαγραφές_Β_Περιόδου Ενημερωτικο_ Ε_ντυπο για το...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ ΝΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ_ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/νες εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά , ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.xan.sch.gr ,...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συμβούλων Εκπαίδευσης σε θέσεις μελών του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Ξάνθης

8084_04-09-2023 9ΤΝΤ46ΝΚΠΔ-ΧΔ9 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων–δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 20230824 93455_ΓΔ5 Παράταση...

(ΕΕΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ (ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 23 έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.Η αίτηση των μελών ΕΕΠ θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο                            eep-evp@minedu.gov.gr με κοινοποίηση στο email Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης...

Μετάβαση στο περιεχόμενο