Αιτήσεις για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025.

ΝΕΟΙ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Καλούνται οι: α) Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης (Γενικής και ΕΑΕ). β) Υπεράριθμοι και λειτουργικά υπεράριθμοι  εκπ/κοί 2024-  2025 (Γενικής και ΕΑΕ). γ) Αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ (Σε σχολεία Γενικής...

Υποβολή αιτήσεων για τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025

Καλούνται τα: α) Μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και β) Μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.   να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, με email (στο mail@dide.xan.sch.gr ) και να επιβεβαιώνουν τη λήψη του στο τηλέφωνο...

Α. Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2024 Β. Ηλεκτρονική υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2024 Γ. Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2024

Εγκύκλιος ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΔ ΚΑΙ ΠΜΔ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2024 με ΑΔΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο