ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Προκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντού/ντριας του Γυμνασίου Βρυσών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χανίων

Συνημμένο 1_Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πλήρωση κενούμενης θέσης…ανίων Συνημμένο 2_Αίτηση Έκδοσης ΠΥΜ Συνημμένο 4_Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης_1 Συνημμένο 3_Βιογραφικό σημείωμα_Ενδεικτική πρόταση δομής   ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Προκήρυξη για τη πλήρωση...

Υποβολή αιτήσεων για οργανική τοποθέτηση, των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ της ΔΔΕ Ξάνθης

Προθεσμία υποβολής από 10-04-2024 έως και 15-04-2024 και ώρα 12:00.   2679_Φ36.1_10-04-2024_ΕΞ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ_signed ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ 2.ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΕΞΕ – 35768 – 2024 – «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ…δοση 1
Μετάβαση στο περιεχόμενο