ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Ξάνθης στη 15η/05-10-2023 συνεδρίασή του, κατάρτισε τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις υποδιευθυντών/ντριών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. αρμοδιότητας μας, καθώς και υπεύθυνων τομέων του 1ου και 2ου Ε.Κ. Ξάνθης....
Μετάβαση στο περιεχόμενο