ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημαυποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2021-22

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Σχολικό κλίμα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ_ΣΧΟΛΙΚΗΣ_ΖΩΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠ-ΚΩΝ_ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΕ ΠΕ87

Επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς νεοδιόριστους και αναπληρωτές του ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΔΔΕ ΑΜΘ Επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς νεοδιόριστους και αναπληρωτές του ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ ΔΔΕ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο