3η Ανακοίνωση – Προκήρυξη 10ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε τα συνημμένα.  Διαβιβαστικό 3ης Ανακοίνωσης Προκήρυξης 10ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής.do3-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ...