Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στον Β’ κύκλο της Β’ Φάσης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων& αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε., για συμμετοχή στον Β’ Κύκλο της Β’ Φάσης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της Πράξης...

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΙΤ ΓΙΑ ΕΙΣ ΕΠΙΜ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΠ_ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης».

ΕΞΕ – 971 – 2023 – «Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε….σης». 6ΝΚΙΟΞΛΔ-3ΦΒ_Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής_Εισαγωγική ΔΕΛΤΙΟ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο