ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Όσον αφορά  για την έκδοση βεβαίωσης Αντιστοιχίας τίτλου σπουδών και Αναγωγής Βαθμολογίας τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτούμενη είναι η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών, αφορά αποκλειστικά και μόνο τίτλους σπουδών σχολείων γενικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής α)...

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2021-2022

Από την Διεύθυνση Δ.Ε. Ξάνθης ανακοινώνονται: α) Πίνακας με τους αιτούντες εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων 2021-2022 (οι επιλεγέντες  εκπαιδευτικοί σημειώνονται με χρωματισμένα κελιά). β) Πίνακας κατανομής ειδικοτήτων ωρών...
Μετάβαση στο περιεχόμενο