Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί 2023-2024, οι εκπ/κοί που  βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και  οι αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ, καθώς και όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, από  01-08-2023 μέχρι και 07-08-2023 και ώρα 12.00.

Ο πίνακας με τα λειτουργικά κενά θα ανανεώνεται, κάθε φορά που θα προκύπτουν νέα δεδομένα.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

5507_Φ11.3_01-08-2023_ΕΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ …signed

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ_31-07-2023_09.30_signed

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ_2023-2024_01-08-2023_signed

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο