ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΦΕ ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΦΕ ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.  1.70_Φ47_08-01-2020_ΕΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨ2.ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ...

Προσωρινός πίνακας κατάταξης δεκτών υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής Υπεύθυνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από 19-12-2019 έως 23-12-2019. Οι ενστάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο e-mail της Διεύθυνσης (mail@dide.xan.sch.gr).  1. 13102_Φ47_19-12-2019_ΕΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο