Ενημέρωση για νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

ΕΞΕ – 108610 – 2023 – Ενημέρωση για νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήμ…δοση 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΦΑΑ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ2023_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΦΑΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΕΠΑΝΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ&ΕΛΛ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-1.signed

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023

Α. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων τωνΕπαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2023.Β. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή σε αυτά τωνυποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους...
Μετάβαση στο περιεχόμενο