Η αίτηση υπαγωγής των μαθητών/τριών στις ανωτέρω κατηγορίες μαζί με τα απαραίτητα προς έλεγχο δικαιολογητικά, υποβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου του σχολικού έτους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο εκκλησιαστικό σχολείο της επιλογής τους.

ΕΞΕ – 92356 – 2023 – «Διαδικασία εισαγωγής χωρίς εξετάσεις μαθητών τριών ε…024.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο