Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 23 έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.
Η αίτηση των μελών ΕΕΠ θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο
                           eepevp@minedu.gov.gr με κοινοποίηση στο email Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) όπου ανήκει οργανικά το μέλος ΕΕΠ.

Εγκυκλιος αποσπάσεις νέων ΕΕΠ_6ΣΜ446ΝΚΠΔ-Ε72 ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΕΕΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο