Ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Εκπαιδευτών επαγγελματικής Κατάρτισης για παροχή διδακτικού έργου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ του Υπουργείου Παιδείας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://mitrooiek.minedu.gov.gr/#/JobApplication/WelcomeCandidate
Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ.
Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.
H έναρξη λειτουργίας του Μητρώου ορίζεται από σήμερα Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης ορίζεται η  Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά την συμπλήρωση ή επικαιροποίηση της αίτησης θα πρέπει πάντα να οριστικοποιείτε την αίτησή σας.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία λήξης της προθεσμίας θα εκκινήσει ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων του Μητρώου.  Μετά τη λήξη του διοικητικού ελέγχου θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις.

Η αμοιβή των εκπαιδευτών καθορίζεται σύμφωνα με το N.3276/23-12-2013 (ΦΕΚ 3276/2013 τ.Β’)  και η ωριαία αντιμισθία ανέρχεται στο ποσό:
των δεκαπέντ (15) ευρώ μικτά για κατόχους πτυχίου ΑΕΙ-ΑΤΕΙ
των δεκαοκτώ (18) ευρώ μικτά για κατόχους πτυχίου ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
των είκοσι(20) ευρώ μικτά για κατόχους πτυχίου ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Με εκτίμηση
Η Διευθύντρια του Δ.ΙΕΚ Ξάνθης
Ζαφειρούλα Κοτσάκη

Μετάβαση στο περιεχόμενο