Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

20230824 93455_ΓΔ5 Παράταση προθεσμίας 6ΙΒΦ46ΝΚΠΔ-Χ7Δ

Μετάβαση στο περιεχόμενο