ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Δ.Ε. Ξάνθης θα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις ανωτέρω προκηρύξεις του ΑΣΕΠ στο γραφείο του Πρωτοκόλλου (γραφείο 1) από 17/02/2020 έως 13/03/2020.

Ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών υποψηφίων:  09:00 έως 13:00

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι  αριθμημένα στην επάνω δεξιά σελίδα, σύμφωνα με την αρίθμηση που θα λάβουν στην αίτηση του υποψηφίου.

2. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν φωτοτυπία της αίτησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της κατάθεσης και μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών στην ΔΔΕ, οφείλουν να ελέγξουν τον προσωπικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ για να επιβεβαιώσουν την ορθή καταχώριση των δικαιολογητικών τους. Σε περίπτωση λανθασμένης ή ελλιπούς καταχώρησης, να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Δ.Δ.Ε.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σε περίπτωση κατά την οποία προσκομίζονται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (πέραν της ήδη καταχωρισμένης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.), που προσφέρθηκε στην Π/θμια Εκπ/ση (αφορά τον κλάδο ΤΕ16), τότε η κατάθεση αυτών γίνεται, υποχρεωτικά σε Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης, από την οποία θα γίνει η καταχώριση. Εφόσον πρόκειται για προϋπηρεσία ΕΒΠ (αφορά τον κλάδο TE), η κατάθεση των βεβαιώσεων, για την καταχώριση της αντίστοιχης προϋπηρεσίας, γίνεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Τηλ. επικοινωνίας: 2541350293 και 2541350305.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

 

1ΓΤ-2020 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ.pdf
2ΓΔ-2020 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ.pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕ (_1ΓΤ).docx
ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΤΑΘ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΔΕ_2ΓΔ.docx
1. Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ.pdf