ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε για τις νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υποψηφίων της προκήρυξης 2ΓΕ/2019:

  1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο ΑΣΕΠ: 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
  2. Κατάθεση δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης: Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

 

20200226 Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών ΩΒΓ446ΜΤΛΗ-ΗΡΠ.pdf