Η Αν. Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καλεί τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78Κοινωνικών Επιστημών, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ Τμήμα Νομικό), εφόσον επιθυμούν να αποσπαστούν, από 01092023 έως και 31082026 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και
Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. ΜακεδονίαςΘράκης , να υποβάλουν σχετική αίτηση απόσπασης, από την Τετάρτη 28062023 μέχρι και την Παρασκευή 14072023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. ΜακεδονίαςΘράκης (Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (
pdeamthr@sch.gr), με κοινοποίηση , κατά περίπτωση, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή βρίσκονται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, μέσω του οικείου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

6738_27-06-2023_Ψ2ΦΘ46ΜΤΛΗ-058

Μετάβαση στο περιεχόμενο