Η Αν. Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης καλεί τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών,εφόσον επιθυμούν να αποσπαστούν,στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής,Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας-Θράκης, να υποβάλουν σχετική αίτηση απόσπασης, από
την Δευτέρα 03-10-2022 μέχρι και την Παρασκευή 21-10-2022 (αποκλειστική προθεσμία).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αν. ΜακεδονίαςΘράκης (Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (pdeamthr@sch.gr), με κοινοποίηση , κατά περίπτωση, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή βρίσκονται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, μέσω του οικείου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

11527_28-9-2022_ΨΠΜΙ46ΜΤΛΗ-ΙΘΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο