Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθ. πρωτ. 82085/Ε4/2172023 (ΦΕΚ 15/τ. ΑΣΕΠ/2172023 ΑΔΑ:91ΑΞ46ΜΤΛΗΞΞ8) υπουργικής απόφασης
καλούνται
τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ23Ψυχολόγων και ΠΕ30Κοινωνικών Λειτουργών που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1 ́της προκήρυξης2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (Γ ́ 1844) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., να υποβάλουν αίτησηδήλωση προτιμήσεων για μόνιμο διορισμό.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (
https://opsyd.sch.gr) από την Τρίτη 25 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

 

Ε4_ΥΑ πρόσκλησης διορισμών_91ΑΞ46ΜΤΛΗ-ΞΞ8

ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος προθεσμίας υποβολής_92Μ646ΜΤΛΗ-ΟΟΒ

Μετάβαση στο περιεχόμενο